Årdalstreffet 2012

God oppslutning frå klubben med 10 kjøretøy. Og fint vêr. Kjekt å bli spurd om å delta – og kjekt å vera med! Samlingar som dette er også miljøskapande for medlemmene i klubben.

15417 replies

Comments are closed.