Mølleparken 2012

obj14geo14pg1p3

Bra stort frammøte med 15 lokale kjøretøy + gjest frå Sand! Og fleire «nye» kjøretøy også i år – spennande
både for medlemmer og andre! Fleire bilde frå årets utstilling finn du
her.

18988 replies

Comments are closed.