Nasjonal turistveg

Fem «veteranar» stilde til markeringa av nasjonal turistveg i Ryfylke 20 juni  2011. I tillegg til litt inntekter, hausta klubben godord for innsatsen m.a. frå kultursjef Eva L. Meling i Strand kommune:  Takk til alle som deltok frå oss i kommunane Strand og Forsand. Dette var eit kjekt innslag og eit flott samarbeid, som  gjerne kan gjentakast ved passe høve!

–  På sjarmøretappen ned til Sande hadde Rolf Sæbø med seg alle
tre ordførarane; f.v. Ole Tom Guse (Forsand) Helge Steinsvåg (Strand) og Bjørn Laugaland (Hjelmeland) med kjede

17750 replies

Comments are closed.