Willys er heime!

IMG_1243

Ryveteran har fått til ein avtale med kommunen for å ta vare
på den gamle brannbilen. Kommunen vil stå som eigar, men klubben vil kunna disponera bilen – som er frå 1943. Jan Birger Knutsen har stelt godt med bilen i hangaren på Sola – og den kunne kjøra inn i garasjen for eigen motor – med litt starthjelp!

16987 replies

Comments are closed.