Ryfylkeløpet 2014

Ryfylkeløpet 2014 blir arrangert lørdag 23. august 2014. Starten vil være kl 11:00 ved Jørpeland ungdomsskole som ligger sentralt på Jørpeland. Vi har flyttet til Jørpeland for å få bedre plass til oppstilling av biler før start, samt at vi kan samle både folk og biler nærmer hverande ved matsalg og premieutdeling.

Påmelding til Laila Sæbø

lailasabo@gmail.com

Startkontingent er kr 350,-.

Ved innbetaling husk bilnummer, biltype, navn på eier og mobilnummer.

17. mai i Strand

17mai Tau SDC11946-nett

For andre året deltok me i folketoget på Jørpeland. Dessverre hadde me ikkje sjåfør til brannbilen der. Men den kjørte først i toget både på Fiskå og Tau.

Fleire bilde her.

Willys er heime!

IMG_1243

Ryveteran har fått til ein avtale med kommunen for å ta vare
på den gamle brannbilen. Kommunen vil stå som eigar, men klubben vil kunna disponera bilen – som er frå 1943. Jan Birger Knutsen har stelt godt med bilen i hangaren på Sola – og den kunne kjøra inn i garasjen for eigen motor – med litt starthjelp!

Livsglede for Eldre

Klubben stilde mannsterkt onsdag 31. august og 14.september med folk og kjøretøy for å gi bebuarar og brukarar av dagsenter på Tautunet og Jonsokberget ein liten rundtur i Strand – og med fiskesuppe på nyåpna Verkshotell på Jørpeland. Ekstra kjekt å sjå i gjen den gamle bussen frå 1934 i trafikk igjen! Organisasjonen Livsglede
for eldre og elevar frå Strand vgs hadde det tekniske ansvaret for opplegget
!

Nasjonal turistveg

Fem «veteranar» stilde til markeringa av nasjonal turistveg i Ryfylke 20 juni  2011. I tillegg til litt inntekter, hausta klubben godord for innsatsen m.a. frå kultursjef Eva L. Meling i Strand kommune:  Takk til alle som deltok frå oss i kommunane Strand og Forsand. Dette var eit kjekt innslag og eit flott samarbeid, som  gjerne kan gjentakast ved passe høve!

–  På sjarmøretappen ned til Sande hadde Rolf Sæbø med seg alle
tre ordførarane; f.v. Ole Tom Guse (Forsand) Helge Steinsvåg (Strand) og Bjørn Laugaland (Hjelmeland) med kjede