1920 talet

A-Ford’en kom i oktober 1927; den første blei seld i desember! Modellen erstatta T-Ford’en som då hadde rulla i 17 år. A-Ford’en kunne ein få i fire fargar, men ikkje svart.
Då produksjonen var slutt i 1932, var det i alt laga nesten fem millionar.

Chevrolet blei stifta 1911 for å konkurrera med T-Ford’en.