Her finn du oss

Få anvisninger
I Torgerkrossen på Tau tar du mot Fiskå. Du finn klubblokalet på venstre hand rett før du kjører ned mot fiskå.

Klubben er innmeldt i LMK,  Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøy.

I alt har klubben ca 70 betalande medlemmer. I tillegg er Strand  historie- og ættesogelag og Strand kommune medlemmer i klubben.

Medlemmene disponerer vel 60 bilar, 15 syklar og 3 traktorar!

Ryveteran-info

Medlemspengar

Årsmøtet ber om at ein fornyar medlemskapet innan 1. mars kvart år.
Medlemspengar kr. 350.- pr. år (kr. 200.- for støttemedlemskap)
Kontonr.: 3205.22.48433
Innmeldingsskjema
Medlemskap i LMK – fordeler:
For klubben
For medlemmer

Info frå styret

Det er klubbkveldar første onsdag i månaden kl 1900.

Husreglar:
Garasjeplass
Verkstaden

God dugnadsinnsats


– nå sist på oppstilingsplassen. Og takk til Magnar Ur som m.a. lot oss bruka lastebil gratis.